Virikkeellistäminen – hyvinvointia lemmikille

Virikkeellistäminen tarkoittaa lajityypillisiä käyttäytymistarpeita täyttävien toimintojen tarjoamista eläimelle. Mahdollisuus toteuttaa lajityypillisiä käyttäytymistarpeita lisää eläimen hyvinvointia ja luo optimaaliset lähtökohdat myös koulutukselle ja yhteistyölle ihmisen kanssa.