Voimme muokata eläinten käyttäytymistä rakentamalla ehdollistumia (klassinen ehdollistaminen) tai antamalla palautetta käytöksistä (operantti ehdollistaminen). Käytöstä vahvistava palaute voi olla koiralle esimerkiksi leikki, ruoka tai paineen poisto. Käytöstä heikentävä palaute voi puolestaan olla esimerkiksi torumista, kurittamista tai vaikka jonkin koiralle miellyttävän asian poistamista sen ympäristöstä. Koulutuksen tavoitteet ohjaavat koulutusvalintojamme. Lajikoulutuksessa koiralta toivotaan aktiivisuutta sekä kykyä tarjota ja oppia uusia käytöksiä. Arjessa taas toivotaan usein reagoimattomuutta ärsykkeisiin ja erilaisten käytösten, kuten hyppimisen, vetämisen ja haukkumisen poistumista sekä käsittelytoimenpiteiden sietämistä. Toisistaan poikkeavat tavoitteet vaihtelevissa tilanteissa ohjaavat meitä valitsemaan erilaisia työkaluja käytösten muokkaamiseen.

Positiivisen palautteen vaikutus ihmisiin on ollut tiedossa jo pitkään. Johtamismenetelmät muuttuvat yhä kannustavimmiksi ja oma-aloitteisuutta ja yksilön vahvuuksia arvostetaan. Tämä on vaikuttanut positiivisesti paitsi yksilön hyvinvointiin, myös menestykseen työssä. Onnistumiset lisäävät yritteliäisyyttä ja uskoa omiin kykyihin. Haasteet otetaan vastaan innolla, sillä onnistumisen kokemuksia vastaavista tilanteista on jo kertynyt. Negatiivinen palaute puolestaan voi vaikuttaa yritteliäisyyden vähenemisenä ja toistuvien epäonnistumisten myötä yksilö luovuttaa ja lakkaa yrittämästä samankaltaisissa tilanteissa yhä nopeammin. Kokemus siitä, ettei omalla käytöksellä ole vaikutusta ympäröivään tilanteeseen, vaikuttaa paitsi yksilön käyttäytymiseen, myös hyvinvointiin voimakkaasti. Katsopa seuraava lyhyt video, jossa opitun avuttomuuden syntyminen kuvataan oivallisen esimerkin avulla:

Jos mietimme asiaa eläinten näkökulmasta: haluammeko vahvistaa eläimen oma-aloitteisuutta ja innokkuutta ottaa vastaan uusia tehtäviä? Positiivista suhtautumista uusiin asioihin ja kykyyn oppia uusia käytöksiä nopeasti? Rohkeutta, itsevarmuutta ja aitoa rauhallisuutta vaihtuvissa arjen tilanteissa? Kun asiaa mietitään tästä näkökulmasta, onko negatiivinen palaute tai pelolle altistaminen enää vahvoilla olevia vaihtoehtoja kouluttajan työkalupakissa?