Tampereen Yliopiston käyttäytymisanalyysiperusteinen täydennyskoulutus päättyi joulukuussa ja laajimpana yksittäisenä tehtävänä teimme opinnäytetyöt valitsemistamme aiheista. Oman työni aiheeksi valikoitui koiran hyvinvointi eläinavusteisessa terapiassa. Opinnäytetyöni tavoitteena on tarkastella eläinavusteista terapiatyötä eläimen näkökulmasta ja selvittää, miten edistää eläimen hyvinvointia eläinavusteisessa terapiassa käyttäytymisanalyysin keinoin.

Osana opinnäytetyötä tein koulutusohjeet kolmelle erilaiselle koiralle koulutettavalle taidolle, joiden tavoitteena on edistää työparina toimivan koiran hyvinvointia terapiatilanteessa. Opinnäytetyössä keskeinen tiedonlähde on kirjallisuuden ja tutkimusten lisäksi eläinavusteista työtä tekevien terapeuttien haastattelut.

Opinnäytetyöni ja koulutusohjeet hyvinvoinnin tukitaidoille pääsee lukemaan tästä:

 Onko pakko auttaa? – Koiran hyvinvointi eläinavusteisessa terapiatyössä

Esittelen opinnäytetyötäni Tampereen Yliopistolla Eläinkoulutusseminaarissa 9.2. Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. Ilmoittautuminen seminaariin