Mihin asioihin koirasi voi vaikuttaa? Mitä hyötyä valinnanvapaudesta on? Miten sitä voi hyödyntää käsittelytoimenpiteiden koulutuksessa ja miksi?

Nykyaikaisen hyvinvointikäsityksen mukaan eläimelle tulisi antaa oikeuksia, jotka velvoittavat meitä eläinten kanssa toimivia. Kansallisen eläinten hyvinvointiraportin mukaan eläimellä tulisi olla oikeus positiivisiin kokemuksiin. Tämä poissulkee kipua ja kärsimystä aiheuttavat koulutusmenetelmät, mutta se ei yksin riitä. Se velvoittaa eläinten kanssa toimivia tarjoamaan eläimelle mielekkäitä kokemuksia. Eläinten hyvinvointikeskuksen Kansallisen hyvinvointiraportti määrittelee hyvinvoinnin eläimen kokemukseksi sen omasta psyykkisestä ja fyysisestä olotilasta (EHK 2016, 16). Mistä sitten tiedämme, millainen on eläimen kokemus sen omasta näkökulmasta?

Toisen yksilön hyvinvointia on haastavaa määritellä silloin, kun yhteistä kieltä ei ole. Vaikka mielensisäisiä tapahtumia tai eläimen kokeman hyvinvoinnin tasoa ei pystytä suoraan mittaamaan, voimme päätellä asioita seuraamalla eläimen käyttäytymistä. Eläimen mieltymyksiä voidaan arvioida antamalla eläimelle mahdollisuus tehdä valintoja. Eläin käyttäytyy tavalla, joka tuottaa sille eniten vahvisteita tai tavalla, joka on eniten sen etujen mukaista (Chance 2014, 221-222).

Käsittelytoimenpiteet, kuten kynsienleikkuu, korvien puhdistus tai hampaiden pesu, koskettavat jokaista koiranomistajaa jossain määrin. Osa koirista pitää käsittelytoimenpiteistä ja ihmisen läheisyydestä, jolloin koira saattaa osallistua innolla yhteiseen hoitohetkeen. Osa koirista kuitenkin pyrkii välttämään käsittelytoimenpiteitä, sillä ne sisältävät yleensä jossain määrin epämukavuutta (kuten puhdistusaineen valuminen korvaan tai kynsisaksien aiheuttama puristus kynnessä). Se, miten eläin käyttäytyy, perustuu aina eläimen perimään ja aiempiin kokemuksiin samankaltaisista tilanteista. Mikäli eläimellä on epämiellyttäviä kokemuksia, se voi pyrkiä välttämään samankaltaisia tilanteita ja mikäli kokemukset ovat miellyttäviä, eläin hakeutuu samankaltaisiin tilanteisiin mielellään.

Sen, minkä eläin kokee mielekkääksi, näemme eläintä seuraamalla. Tilanteen palkitsevuutta tai mielekkyyttä ei voi päättää eläimen puolesta. Kun annamme koiralle mahdollisuuden poistua käsittelytilanteesta koska tahansa, näemme välittömästi, kun harjoitustilanne käy sille liian vaikeaksi. Toisaalta, mahdollisuus poistua käsittelytoimenpiteistä voi myös poistaa yhden syyn, mikä saattaa olla onnistuneiden käsittelytoimenpiteiden esteenä. Mikäli koira on oppinut, että se jää ”kiikkiin” kun kynsisakset kaivetaan esille, voi pelkästään se aiheuttaa tilanteen välttelyn jatkossa. Joskus pelkkä poistumisen salliminen voi olla avain onnistumiselle.

Jotta koira ei vain päättäisi pysyä poissa käsittelytoimenpiteistä, tulee harjoitukseen lisätä jotain koiralle mielekästä, jonka vuoksi se on valmis osallistumaan ja tekemään sille annetun tehtävän. Kun harjoittelu suunnitellaan eläimen kokemukset ja tuntemukset huomioiden, päästään tuloksiin usein nopeasti ja ennenkaikkea kestävästi. Sen sijaan, että koira oppisi välttelemään kynsienleikkuuta yhä aikaisemmassa vaiheessa tai nokkelammilla keinoilla, koira voi oppia toimenpiteen olevan mielihyvää tuottava yhteinen hetki, josta se ei halua jäädä paitsi!

 Video hampaiden pesun kouluttamisesta:

 

 

Lähteet:

Chance, P. (2014) Learning and behavior. Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning.

EHK (2016). Kansallinen eläinten hyvinvointiraportti II. https://www.elaintieto.fi/wp-content/uploads/2016/06/Eläinten_hyvinvointi_Suomessa.pdf